Vederlag for offentlige fremføringer

Musikken utgitt av Soothing Relaxation er registrert hos TONO, den norske opphavsrettsorganisasjonen som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.

Les Er musikken fra Soothing Relaxation registrert hos en opphavsrettsorganisasjon (TONO)? for mer informasjon.